HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 261122_2d00


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené schody

Datum nahlášení: 26.11.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Schody směrem od ul. Pod Doubravkou do ul Vančurova: první dva schody mají zcela vydrolený beton.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme na místě a zařadíme do plánu oprav. Oprava provedena v prosinci 2022.