HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270319_5ab0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Spadlé provizorní oplocení nedokončeného hřiště

Datum nahlášení: 27.03.2019

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Nové hřiště bylo přesně za 1 týden zhotoveno, dodavatelem provizorně oploceno oranžovým “pletivem” a nyní během dalšího 1 týdne, kdy tu žádné práce neprobíhaly, vlivem větrného počasí, lidského faktoru či obojího, oplocení zcela lehlo na zem a některé děti tak již neoficiálně zahájily provoz. Doporučení: oprava provizorního oplocení, aby bylo zřejmé, že hřiště ještě není v provozu, v bezvadném technickém stavu (dceři se mimo jiné špatně vysvětluje, že se tam ještě nesmí a přitom se dívá na děti, které se houpou) nebo dílo, co nejdříve dokončit (asi chybí lavička, oplocení či doskočiště ??) a uvolnit k užívání. Děkuji za případné řešení.


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, na kontrolu prozatímního oplocení jsem vyslala správce hřišť, který dle možností uvede do původního stavu. V příštím týdnu by dodavatelská firma měla dodělat povrchy - dopadové zóny pod jednotlivými prvky a jakmile hřiště projde zahajovací revizí, může být oficiálně zprovozněno.