HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270418_161d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená komunikace

Datum nahlášení: 27.04.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Nevyhovující stav komunikace v ulici Na Pastvinách. Vzhledem k tomu, že na konci ulice je betonárka je v ulici zvýšený provoz těžkotonážních vozů. Při průjezdu těchto vozů po takto zničené komunikaci dochází k velmi velkým otřesům přilehlé nádražní budovy, která je stále trvale obydlena. Žádám o vyspravení alespoň těch největších děr přímo před budovou. Děkuji Kusá


Lokalita závady: Na Pastvinách 721, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Stav prověříme místním šetřením a zařadíme do plánu lokálních oprav. Lokální výsprava provedena v červnu 2018