HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270519_ceda


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Větve z porostu zasahující do vozovky

Datum nahlášení: 27.05.2019

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Na vozovce ulice Bystřanská ve směru na Prosetice od křižovatky s ul. U zámecké zahrady , zasahují přerostlé větve ze stromů a keřů do komunikace. Cyklisté jedoucí po této komunikaci jsou nuceni jezdi tak, že se pohybují daleko od bílé vodící čáry .


Lokalita závady: ulice Bystřanská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude dne 30/5/2019 prověřena na místním šetření.