HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270617_616e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Budova býv. KSČ

Datum nahlášení: 27.06.2017

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Dobrý den, V budově bývalého KSČ (poliklinika) se stahují bezdomovci,kteří tu vykonávájí různé potřeby.Chodí tam i mladí lidé,kteří zde požívají omamné látky a znečištují přilehlé pískoviště. Policii jak státní tak městskou není vidět. Prosím jde nějak tento objek zajistit?Už i rozebírají plot,který je okolo. Děkuji za Vaši odpověď


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět formou e-mailové zprávy předávám k odpovědi vedoucí odboru ÚPSŘ, Ing. Lence Mirgové, do jejíž gesce předmětná problematika spadá.
Děkuji za pochopení.