HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270722_5928


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Černá skládka

Datum nahlášení: 27.07.2022

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Černá skládka na pozemku p. č. 377/8 k.ú. Teplice, Řetenice. Pytle se zde objevuje pravidelně (zřejmě běžný komunální odpad?), nebylo by možné přistavit na místo kontejner pro obyvatele města?


Lokalita závady: Duchcovská 431, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění odpadů bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.. Bohužel nádobu na odpad k tomuto objektu přihlásit nemůžeme, protože v něm nebydlí žádná fyzická osoba.