HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 270723_538e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neuklizené chodníky, zarostlé plevelem, popraskané.

Datum nahlášení: 27.07.2023

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Chodníky kolem naší firmy CBS Teplice na adrese Dubská 2404 a 1626 nejsou vůbec udržované. Jsou zarostlé plevelem, který narušuje základy plotu a rozrušuje i samotný chodník, který se stal nebezpečným. Včera jsme na náš plot věšeli nové firemní cedule a přes odpadky jsme se k plotu nemohli dostat, museli jsme si to sami prosekat. Na chodníku tedy leží hromady nepořádku, který ale sami nehodláme odklízet. Plevel jsme na svoje náklady postříkali, ale potřebujeme , aby to někdo uklidil. Na stejné adrese sídlí i japonská firma MITUTOYO, která je centrálou pro celou republiku a je ostuda, když sem její zákazníci jezdí a je tu takový nepořádek.


Lokalita závady: Dubská 1626, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Chodníky v Dubské ulici byly dnes zameteny a zbaveny vzrostlých plevelů. Do doby než bude realizována celková rekonstrukce chodníků, bude provedena lokální výsprava míst, kde by mohl hrozit úraz chodců.