HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280119_542d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Porušování dopravního značení

Datum nahlášení: 28.01.2019

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Do jednosměrných ulic Havířská, Gen.Svobody a Brandlova, v jednosměrných částech silnice jezdí neustále vozidla v protisměru, převážně pak vozidla členů rybářského svazu. Dopravní značení je zde dostatečné, pravděpodobně to dělají schválně, nešlo by jim nějak domluvit? Ohrožují tím ostatní účastníky silničního provozu.


Lokalita závady: ulice Havířská 1442, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš poznatek předáme městské policii Teplice.

S pozdravem

D.Městka
odbor dopravy
MgM Teplice