HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280419_d00e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená silnice od teolejbusů a autobusů

Datum nahlášení: 28.04.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Silně hrbolatý asfalt od vozů MHD v kopci v ulici Novoveská. Nejvíce je asfalt poškozen od křižovatky Novoveská / Jugoslávská po křižovatku Novoveská / Dolní cesta.


Lokalita závady: ulice Novoveská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V letošním roce proběhne velkoplošná oprava komunikace.