HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280518_c1e3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesvítí semafor na přechodu v Alejní ul.

Datum nahlášení: 28.05.2018

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Dobrý den, v Alejní ul. asi 2 měsíce nesvítí semafor na přechodu naproti Galerii a domu čp. 2758. Nevíte proč tak dlouhou dobu nefunguje?


Lokalita závady: Alejní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jakub Číže (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.

Nejedná se o závadu, ale záměrné uvedení do stavu mimo provoz a to z následujícího důvodu...křižovatka byla uvedena do stavu mimo provoz dne 3. 4. 2018 v dopoledních hodinách, tj. v den, kdy vstoupila v platnost uzavírka ulice Libušina z důvodu rekonstrukce parovodu společnosti ČEZ Teplárenská a.s., čímž byla veškerá doprava přesměrována na objízdnou trasu ulicemi Duchcovská a Alejní, mimo jiné i přes předmětnou křižovatku, a došlo tak k výraznému zvýšení hustoty provozu v ulici Alejní. Dopravní řešení této křižovatky však není na tuto hustotu provozu připraveno, a proto ze směru od Řetenic (gymnázia) docházelo k tvorbě dlouhých kolon, které i přes poledne, kdy není doprava tak hustá jako v době dopravních špiček, dosahovala až k supermarketu BILLA. Tím docházelo k extrémnímu zpožďování spojů MHD i linkové dopravy. Na základě provedeného místního šetření, které domněnky o tom, že křižovatka bude v daném směru tvořit „špunt“, potvrdilo, bylo rozhodnuto o jejím dočasném vypnutí a to po dobu uzavírky ulice Libušina, tj. do konce července 2018.
Samozřejmě jsme si vědomi, že vypnutím dané světelné signalizace se zvyšuje riziko střetu chodce s automobilem, ale s ohledem na celkovou dopravní situaci bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.