HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280519_4cdc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Špatně vyspádovaný chodník

Datum nahlášení: 28.05.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: U zastávky autobusů Zámecká zahrada se na chodníku tvoří ohromné louže.


Lokalita závady: ulice Alejní, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu zařadíme do plánu oprav.