HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280519_8c26


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nelegální reklama na dopravním značení

Datum nahlášení: 28.05.2019

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Na silnici 1/13 ze směru od Dubí je mezi Kauflandem a sjezdem na kruhový objezd Bílinská 2x připevněna nelegální reklama na restauraci U Soudu přímo na dopravním značení. Dále v ulici Lounská před odbočením do Ruské je reklama na veřejné zeleni a v ulici Ruská na lampě VO. Již v minulém týdnu jsem hlásil městské policii jeden podnět, který byl odstraněn. Tyto reklamy se objevily nyní, prosím o nápravu a v tom lepším případě o správní řízení. Provozovatel restaurace koná dle vlastních potřeb nehledě na legislativu.


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět jsem již předal kolegyni Ing. Tvrdíkové, která řeší tyto přestupky. Pokud budete mít v budoucnu podobné postřehy či podněty, můžete se obrátit přímo na ni (kontakt: tvrdikova@teplice.cz, 417 510 905).

S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice