HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280521_2ded


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Křoví opět - REKLAMACE

Datum nahlášení: 28.05.2021

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V ulici Zelená v dolní části jsou keře,které brání ve výhledu-hlavní ulice Je zde výjezd z garáží,hrozí střet s protijedoucím vozem - není možnost 100% výhledu-vyjíždí se naslepo. Křoví bylo sice ostříháno,ale jen po pravé straně.Z levé strany je pořád špatně vidět - stále hrozí střet vozidel ( přijíždějicí vozidlo zaregistrujete na poslední chvíli) Prosím o zjednání nápravy. Děkuji mnohorkát za pomoc.


Lokalita závady: Zelená, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena na místním šetření. Nicméně Vám sděluji viz -2

361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu - poslední stav textu
§ 23 [Komentář WK]
Vjíždění na pozemní komunikaci

(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.