HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 280622_5d3d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený a ucpaný kanál u vjezdu do garáží

Datum nahlášení: 28.06.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Kanál je zabudovaný v betonovém vjezdu do garáže. Je propadlý, hýbe se, hrozí zranění chodců nebo poškození automobilů. Má ucpaný odtok, kvůli čemuž neodtéká voda při deštích a zatéká do garáží a pod základy panelového domu. Sběrný koš chybí.


Lokalita závady: V závětří 1654/3, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Byl dán pokyn k vyčištění odtokového kanálu.