HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 281119_3c05


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zrcadlo

Datum nahlášení: 28.11.2019

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, bylo by možné na tuto osamocenou tyč na křižovatce u Bělehradské a Lužické ulice umístit zrcadlo. Z Lužické ulice je značení DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ, ale i tak se musí vozidlo zastavit, aby se řidič rozhlédl. Dejte tam buď značení STOP a nebo zrcadla, aby šlo vidět na oba směry, protože přes auta, která tam stojí u krajnice, nejde vidět.


Lokalita závady: Bělehradská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
značení je v pořádku a pokud je na místě značka "Dej přednost v jízdě", tak je rozhodnutí na daném řidiči, zda zastaví nebo jen zpomalí, zkontroluje situaci a pokračuje v jízdě. Značka "Stůj, dej přednost v jízdě" by platila i v době, kdy nebudou žádná parkující vozidla ve výhledu. A dovoluji si předpokládat, že by tam v takovém případě byla nadbytečná a nikdo by ji nerespektoval. Stávající úprava dává řidiči možnost zvolit způsob jízdy dle aktuální situace v křižovatce.

S pozdravem

D. Městka
MgM Teplice
odbor dopravy