HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 281223_5c97


Stav zpracování: V ŘEŠENÍ


Název hlášení: Černá skladka

Datum nahlášení: 28.12.2023

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Skládka v lese..


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jedná se o pozemek ve vlastnictví státu (ÚZSVM). Vlastníka po Novém roce vyzveme k nápravě závadného stavu, bohužel zajištění nápravy nepůjde tak rychle, jako když by byl pozemek ve vlastnictví města.
Děkujeme za pochopení.