HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290124_0181


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad u nádoby na sklo

Datum nahlášení: 29.01.2024

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: U nádoby na sklo v ulici Vojanova je už 2 měsíce odpad. Proč to Marius Pedersen neodveze, když jedou okolo?


Lokalita závady: Vojanova 3181, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předám na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu. Při svozu nádoby na sklo, u níž se odpad nachází, nemůže tento odpad posádka naložit, neboť by jím znečistila celý obsah vozu s vytříděnou komoditou. Zároveň platí, že odpad jsou občané povinni ukládat do nádob k tomu určených, v žádném případě ne kamkoliv jinam, jak tomu bylo v tomto případě.