HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290419_6464


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Ucpaná kanalizační vpust.

Datum nahlášení: 29.04.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Javorová se ucpala kanalizační vpust.


Lokalita závady: Javorová, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada bude odstraněna v nejbližším možném termínu.