HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290519_0488


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Několik autovraků v ulici Skupova

Datum nahlášení: 29.05.2019

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Dobrý den, již jednou jsem nahlašoval vrak, který stojí na okraji silnice Skupova sousedící s ulicí Thámova. Stojí téměř na hraně spojení těchto dvou komunikací a při vjezdu do Thámovy ulice směrem k bývalému discoklubu Komín překáží ve výhledu. Při kontrole SPZ jsem zjistil, že vůz má již propadlou technickou, tudíž je nepojízdný. Dále zde ve stejných místech stojí další tři vozy, které mají taktéž propadlou technickou. Vzhledem k tomu, že v ulici Skupova je ve večerních hodinách vcelku problematické zaparkovat, stejně tak jako v přilehlých ulicích, je nežádoucí, aby zde tyto vozy překážely. Zarazil mě fakt, že při čištění komunikací jsem se ptal strážnice, zda-li někdo bude řešit již nahlášené vraky MP, její odpověď byla, že již přes rok s tím vedení MP nic nedělá a nemá kompetence toto řešit. S celou záležitostí ohledně vraků souvisí skutečnost, že spousta lidí parkuje vozy opravdu nevhodně viz. fotografie se žlutou Fabií. Neplatí zde pravidlo, že by vozy měli stát min. 5m od hranice spojení dvou komunikací? Již několikrát jsem zaregistroval, že málem došlo k čelnímu střetu vozidel "jedoucí po Thámově od "komína" a vozem vjíždějícím do Thámovy směrem ke "komínu". Prosím o prošetření a vyjádření. Děkuji.


Lokalita závady: ulice Skupova, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidla ve Skupově ulici jsou od MP Teplice nahlášena a probíhá šetření zda splňují §19 zákona č. 13/1997 Sb. - to jest, zda se již podle zákona skutečně stali vrakem a vlastník komunikace může zahájit úkony k jejich odstranění v příslušných lhůtách podle zákona. Vozidla která překážejí provozu a znemožňují bezpečný výhled v křižovatkách jsou v plně kompetenci řešení MP Teplice. Váš podnět předáme.