HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290521_e85d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nefunkční okapový svod

Datum nahlášení: 29.05.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Opět nefunkční okapový svod nad chodníkem pod silnicí 1/13 v alejní ulici


Lokalita závady: Alejní, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Silnice I/13 je majetkem ŘSD, odstranění této závady u ŘSD opakovaně urgujeme.