HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290620_6c17


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlý kanál

Datum nahlášení: 29.06.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Kanál je propadlý , vytrhaná dlažba , kanál neodtéká , nelze vyčistit otvor kanálu je menší než obvod koše, nefunkční kanál řešen už tři roky se správou a údržbou silnic ředitelství Dubí


Lokalita závady: Sklářská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jedná se o komunikaci v majetku Ústeckého kraje, opravy a údržbu provádí Správa s údržba silnic Ústeckého kraje. Závadu jsme předali SÚS k odstranění.