HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290622_893a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na ulici

Datum nahlášení: 29.06.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Rád bych vás upozornil na neustálé odhazování odpadků v blízkosti košů. Ještě včera byly všechny odpadky vyvezeny a přes noc už byly opět rozsypány. Malý kontejner, který někdo přivezl jako odpad, tam stojí už téměř měsíc. Kolem tohoto odpadu denně projdou stovky lidí, kteří jdou na OSSZ. Loni jste napsal, že se plánuje oplocení kontejnerů pro letošní rok. Mohli byste prosím upřesnit, kdy můžeme očekávat odstranění této skládky?


Lokalita závady: Přítkovská 1501/38, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Z fotodokumentace i znění Vašeho podnětu usuzuji, že nádoby na odpad jsou kapacitně dostačující a nepořádek je spíše způsoben nekázní občanů. Tomu bohužel zabránit neumíme. Jedinou možností předcházení tomuto nešvaru je, pokud vy nebo ostatní sousedé, kterým na pořádku v okolí záleží, uvidíte někoho okolo nádob vyhazovat nebo přehrabovat odpad nebo např. zastavit jakékoliv auto a vykládat z něj odpad, volat ihned bezplatnou linku 156 Městské policie. Hlídka je zpravidla na místě velmi rychle a věc na místě prošetří. Pokud se jedná o bezdomovce, který odpad přehrabuje, finanční pokuta je zde sice bezpředmětná, ale hlídka alespoň dohlédne, aby odpad naházel zpět do nádob a uklidil.
Přeposílám tedy Váš podnět zároveň na vědomí Městské policii se žádostí o součinnost, aby se hlídky při svých pochůzkách na stanoviště více zaměřili.
Úklid okolo nádob zadávám a bude obratem zajištěn. Původ popelnice, která se ve stanovišti objevila, prověříme a bude ze stanoviště odvezena.
Úprava kontejnerového stání osazením klecových zábran spadá do gesce kolegyně Jurčíkové, která se Vám v této věci vyjádří samostatným mailem po skončení dovolené, kterou nyní, do 11.7., čerpá.