HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290719_0e1c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nedostatečně zbudované dočasné opravy

Datum nahlášení: 29.07.2019

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Dobrý den, prosím v ulicích Pařížská, Bulharská, Dukelská a Jugoslávská probíhá oprava plynového vedení firmou Plynomont. Prosím po provedených opravách jsou díry dočasně zasypány štěrkem. Situace je ovšem taková, že dočasně provedené zaplátování silnic je zcela vymleté. Kamínky ze zaplátování se volně povalují na silnici a při přejíždění motorovými vozidly odstřelují i tak, že dochází k ohrožení parkovaných vozidel a chodců, zejména dětí. Bylo by vhodní ve shora uvedených ulicích realizovat opravu dočasného zaplátovaní silnic. Situace je skutečně kritická. Soused, pan Uliha má dokonce od odletujícího kamínku poškozen blatník auta, ale zaplatila mu to pojišťovna. Děkujeme Vám za nápravu.


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Hana Bredlová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Reklamace byla zaslána zhotoviteli stavby, bude provedena oprava.