HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290722_fbc9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nesvítí dvě lampy VO

Datum nahlášení: 29.07.2022

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Na křižovatce Rybniční / Mühligova. Čísla nezjištěna, jedna je vlevo od vjezdu do garáží sklárenských hasičů, druhá vpravo.


Lokalita závady: Mühligova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.

Oba stožáry s nefunkčnímu svítidly ale nejsou ve vlastnictví Statutárního města Teplice.