HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290818_3463


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Kontejner na textil a obuv v trávě- nebyl přemístěn zpět k popelnicím

Datum nahlášení: 29.08.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Při REKO silnice Opavská bylo vybudováno stání pro kontejnery a ty byly přemístěny zpět do klecí. Vedle klecového stání je vytvořen prostor pro kontejner na obuv a textil, který ale stojí dosud na trávě, naproti zastávce Slovenská. Žádám Vás tímto o přesunutí tohoto kontejneru ke klecovému stání. Děkuji Štangelová


Lokalita závady: ulice Opavská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předali jsme dodavatelské společnosti, která rekonstrukci realizovala a kontejner je již přemístěn.