HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290823_d497


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Stav chodníků na Nové vsi po změně hranic obce.

Datum nahlášení: 29.08.2023

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V roce 2020 proběhla změna hranic obcí Teplice a Zabrušany v oblasti Nová Ves a Horní Straky. Obec Teplice, mimo jiné, získala chodník v ulici Novoveská (p.č.902/2) a chodník směrem k letišti (p.č.902/1). Aktuální stav chodníků ukazuje na opomenutí v rámci údržby, která nyní končí nedaleko za dopravní značkou „Teplice“, poblíž hranice zahrad domů čp.3366 a čp.3289. Ani technický stav chodníků není vyhovující. Především na chodníku v ulici Novoveská jsou zlomy, nerovnosti, chybějící nebo poškozené obrubníky apod. V zimním období působí chodcům značné problémy zamrzání louží. Chodníky jsou využívány především občany nedalekého sídliště Nová Ves. Chodí zde rodiny s dětmi, kdy děti s oblibou používají dětská kola. Probíhá zde venčení psích mazlíčků všech velikostí. Jedná se o trasu vycházek jednotlivců, turistických skupin, včetně starších, méně pohyblivých obyvatel města. Současný stav chodníků působí vážné problémy především vozíčkářům. Často tak chodci raději volí pohyb po silnici. S tímto provozem souvisí i problémy s nepořádkem, kdy občané často nechávají na chodnících, přilehlých pozemcích a zahradách odpadky a jiné nečistoty. Absence košů této situaci také neprospívá. Extrémní situace nastává při konání veřejných akcí na nedalekém letišti, např. drakiád a koncertů. V souvislosti s dostavbou nových obytných budov v ulici Novoveská, lze očekávat další výrazné zvýšení provozu na těchto komunikacích. Je potřeba začít provádět správu těchto komunikací. Nejen jejich sezónní údržbu a opravy, ale i zvážit osazení odpadkových košů v celé oblasti apod. Vyznačení pozice závady je provedeno pouze orientačně, protože Vaše mapka nezahrnuje provedené změny Katastrální mapy.


Lokalita závady: Novoveská 3289, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Odbor životního prostředí nechá příležitostně posekat trávu prorůstající touto komunikací. Další případná údržba ve vazbě na plevele v chodníku bude v gesci odboru dopravy.
Osazení koše spadá do gesce mého odboru - problematiku prodiskutuji se svou referentkou.
Ohledně případných oprav/úprav a údržby chodníku se prosím obracejte na referentku odboru dopravy - Z. Langmajerovou (langmajerova@teplice.cz), kterou budu o vašem podnětu informovat.
Poznámka závěrem: ten, kdo pořádá různé kulturní či sportovní akce je povinen si zajistit úklid a likvidaci odpadů. Na městských pozemcích si to při propůjčování prostranství hlídáme, na těch soukromých je to složitější...
Děkuji za pochopení, s pozdravem