HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290916_05ff


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník na Duchcovské ulici

Datum nahlášení: 29.09.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Chybí část dlažby před domem č. 1, propadá se dlažba před domem č. 16 a č. 26. V prostoru před domy č. 2587, 2598 a 3290 je dlažba vyboulená a zvněná.


Lokalita závady: část obce Řetenice, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.