HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 290916_e073


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící kryt na sloupu veřejného osvětlení

Datum nahlášení: 29.09.2016

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Na spodní části sloupu je sundaný kryt elektroinstalace, která je tím pádem obnažená. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jde o sloup v ulici Masarykova před domem 1226/86.


Lokalita závady: Masarykova třída 1226/86, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
děkuji Vám za nahlášení. Závada byla předána k řešení smluvní společnosti.
S pozdravem
Daniel Engel