HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 291019_34ea


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Špatně zvolená kombinace značení

Datum nahlášení: 29.10.2019

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Po Vámi nevhodně změněné kombinaci dopravního značení dochází k nedodržování jednosměrky, rychlosti a vzhledem k chybějícímu prostoru pro chodce i k hádkám mezi řidiči a chodci. Nejlepší řešení by bylo návratem k původnímu značení, kde byl kolem daný jasný zákaz.


Lokalita závady: Arbesova 1581/7, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, kombinace značek je v pořádku. Jsou řádně schváleny Policií ČR i Radou města Teplice a jsou osazeny dle příslušných technických podmínek odbornou firmou.
S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice