HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 291223_0077


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Novoveská

Datum nahlášení: 29.12.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nevyvezené popelnice na směsný odpad v ul. Novoveská před viaduktem.


Lokalita závady: Novoveská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, předáno na dispečink svozové společnosti s tím, aby při dnešním svozu vzala posádka i případný odpad odložený vedle nádoby. Za způsobené komplikace se samozřejmě omlouváme.