HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300418_d24d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad

Datum nahlášení: 30.04.2018

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Sběrný dvůr v Proseticích. To je poměrně častá situace.


Lokalita závady: Pod Hvězdárnou, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předám na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu. Jedná se však především o neukázněnost některých spoluobčanů, kteří i přes veškeré zdarma poskytované služby a možnosti jak se velkoobjemového odpadu zbavit jej zde volně odloží.
V případě, že by jste byl svědkem ukládání odpadu mimo nádoby konkrétními osobami,doporučuji volat bezplatnou linku Městské policie 156, která vyšle hlídku a věc prošetří. Jedná se o přestupek za který hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč.