HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300421_59c6


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený a nebezpečný kryt kanalizace.

Datum nahlášení: 30.04.2021

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Vedle přístupové cesty ke schodům od baráku je v trávníku značně zrezivělý a betonem zalitý kryt od kanalizace. Samotný železný kryt je značně zrezivělý a beton vydrolený.


Lokalita závady: Přítkovská 1463/28, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k opravě, jedná se o šachtu dešťové kanalizace.