HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300517_3a59


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad u kontejnerů

Datum nahlášení: 30.05.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V prostoru kontejnerů se nachází velký odpad papírových krabic a starého nábytku, vedle kontejnerů jsou ořezané stromy a keře a toho si nikdo nevšímá už 2 měsíce. Při svozu velkoobjemového odpadu tam ještě něco přihodí, ale nikdo už to neodveze.


Lokalita závady: Trnovanská 1301/50, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Papírové krabice budou svezeny dnes při pravidelném svozu této komodity, velkoobjemový odpad sváží svozová společnost min. 1x týdně a na odpad ze zeleně pohozený vedle kontejnerového stání dispečink upozorním, aby byl úklid zajištěn obratem také. Vše je však bohužel o lidech, kteří se takovým způsobem svého odpadu zbavují, přestože okolo nádob žádný odpad odkládán být nesmí.