HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300519_43ff


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nádoba na odpad

Datum nahlášení: 30.05.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V ulici A.Sochora u č.p. 1303 a 1304 již týden leží na boku rozbitý odpadní kontejner. Dno kontejneru je celé prasklé,nelze ho používat. Děkuji.


Lokalita závady: ulice Antonína Sochora, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předávám na dispečink svozové společnosti, která co nejdříve zajistí výměnu.