HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300519_8382


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená parcela 321/97 - parkovací plocha

Datum nahlášení: 30.05.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Parcela 321/97 sloužící jako parkovací plocha před domem Teplice, Prosetická 214 - 218. Plocha je velmi špatném technickém stavu (výmoly, díry). Hrozí poškození aut, při chůzi možnost úrazu. Podle mě dostupné informace, by se zde mělo dělat parkovací značení ("malování čar"). Domnívám se, že na tento povrch dělat značení, je nehospodárné vynaložit finanční prostředky města či jiného subjektu, který značení provádí. Značení ano, ale až po opravě povrchu parcely.


Lokalita závady: část obce Prosetice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Opravu uvedené parkovací plochy máme již zařazenu do plánu oprav v letním období a až po její realizaci bude provedeno vodorovné dopravní značení.