HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300620_e0a2


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpad na ulici Bílinská u restaurace Čáslavka a vrak auta pod mostem směrem do parku

Datum nahlášení: 30.06.2020

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: 1/ výklenek je zanesen odpadem /fekálie atd... / a nyní je tam vyhozená postel 2/ vrak auta je silně poničen a je okolo něj nepořádek - možnost nebezpečí úrazu


Lokalita závady: Bílinská ev. č. 1750, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odpad z výklenku u restaurace Čáslavka bude odstraněn společností Marius Pedersen a.s. jako černá skládka. Okolí vraku auta bude zameteno.

k vozidlu uvádíme: že v případě vozidla (pokud se jedná o vozidlo stojící pod mostem) v současné době běží zákonná lhůta čekací a po 11.7.2020 může být vozidlo odstraněno vlastníkem komunikace.