HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300717_2535


Stav zpracování: NELZE VYŘÍDIT


Název hlášení: Nadměrné obtěžování hlukem

Datum nahlášení: 30.07.2017

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Každý občan má nezadatelné právo, mimo jiné, na klid, tj. aby nebyl obtěžován nadměrným hlukem. Konec, konců o tom hovoří Občanský zákoník: Sousedská práva upravuje občanský zákoník. V § 127 se říká: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména,............................................................. nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat ...................atd. V blízkém sousedství je známá restaurace Městské sály, kde téměř každý týden (někdy i 2x) probíhají zábavy, či svatby doprovázené hlasitou hudební produkcí. V zimním období hluk hudby příliš neproniká, tak neruší, ale v letních dnech jde o nesnesitelný hluk, kterým je obtěžována veliká část Trnovan. Svatby zde velice často mají naši cikánští spoluobčané a taková svatba začíná již brzo dopoledne a pokračuje často i po úřední hodině stanovené pro noční klid. Chápu, že je jim tam vedro, tak si otevřou okna a jejich jednotvárně znějicí hudba nám přehluší vlastní hovor i televizní vysílání. My v bytech nemáme klimatizace, tak musíme alespoň trochu větrat, ale provozovatel sálu, kde probíhají hudební produkce, by klimatizaci měl mít! Pak by se neotvírala okna a my nemuseli trpět tu nesnesitelnou hudbu téměř celý den. Magistrát města by měl učinit neprodleně nezbytné kroky směřující k nápravě, tj. k odstranění obtěžujícího hluku! Měl by provozovateli restaurace nařídit instalaci klimatizace a zákaz otvírání oken v době hudebních produkcí! Proč mám já poslouchat hudbu, kterou nechci a neslyšet nic jiného?


Lokalita závady: ulice Emilie Dvořákové, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jiří Hrad (oddělení informatiky a výpočetní techniky)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, aplikace Hlášení závad neslouží k hlášení věcí, které vyžadují okamžitou reakci, tedy například upozornění Městské policie na rušení nočního klidu, viz upozornění před nahlašováním závady.