HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300719_01fd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Ucpaná kanalizační vpust.

Datum nahlášení: 30.07.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Před několika měsíci jsem hlásil tuto závadu,dnes jí hlásím opět.Nebyla do dnešního dne odstraněna.


Lokalita závady: Javorová, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáváme správci dešťové kanalizace k vyčištění v nejbližším možném termínu. Od prvního nahlášení závady byl několikrát učiněn pokus o vyčištění, bohužel vždy zde bylo zaparkované auto. Značku zakazující stání někdo odcizil, proto nebylo dosud možné závadu odstranit.