HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300720_70bf


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlá vozovka

Datum nahlášení: 30.07.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Nenápadná díra ve vozovce, patrně již byla dříve opravována. Ani není vidět, ale vjet do ní povolenou rychlostí je velmi nepříjemné. Chtělo by to alespoň označit.


Lokalita závady: Doubravská 677/14, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozovka v Doubravské ul. není majetkem statutárního města Teplice,ale Ústeckého kraje, proto závadu předáváme k odstranění Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.