HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300721_8886


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící značka hlavní silnice

Datum nahlášení: 30.07.2021

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Na výjezdu z parkoviště je umístěna značka "Dej přednost!" ale na silnici mezi ulicí Antonína Sochora a "velkým parkovištěm" chybí značka "Hlavní pozemní komunikace". Řidiči tedy dávají přednost z prava. Značení je neúplné a zmatečné.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, v tomto případě se nejedná o křižovatku, ale o označení výjezdu z parkoviště, kde je třeba dát přednost v jízdě. Podobná situace je např. u parkoviště v ul. Trnovanská (poblíž křiž. s ul. A. Sochora) a i na dalších místech.