HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300817_57d0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odhozená lednice

Datum nahlášení: 30.08.2017

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Odhozená, rozebraná lednice na ulici.


Lokalita závady: ulice Kmochova cesta, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nahlášeno na dispečink svozové společnosti k zajištění úklidu.