HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300821_1bd5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodtékající kanál

Datum nahlášení: 30.08.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Uliční vpusť před vchodem Stará Duchcovská č.p. 403 je asi ucpaná, při dešti se tvoří velké louže, auty špatně průjezdné. Foto sice za sucha, ale ukazující, že srážková voda opravdu neodtéká.


Lokalita závady: Stará Duchcovská 403/85, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Byl dán pokyn k odstranění závady v nejbližším možném termínu.