HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300823_9ea4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezené popelnice

Datum nahlášení: 30.08.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nevyvezené popelnice na bioodpad Novoveská 1777 Teplice


Lokalita závady: Novoveská 1777/5, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k prověření a zjednání nápravy. Nádobu prosím ponechte volně přístupnou.