HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 300921_3c91


Stav zpracování: NELZE VYŘÍDIT


Název hlášení: Špatný výhled z výjezdu

Datum nahlášení: 30.09.2021

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Při výjezdu ze dvora je špatný výhled do ulice U Nádraží. Často hrozí střetnutí s projíždějícím autem. Rád bych aby zde bylo zřízeno zrcadlo, nebo alespoň aby byly popelnice přes které není vidět do ulice přesunuty na pravou stranu výjezdu.


Lokalita závady: U nádraží 945/15, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, v tomto případě se nejedná o závadu, ale o tzv. výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. V takovém případě je zodpovědnost za dání přednosti v jízdě na řidiči, který vjíždí na pozemní komunikaci. Pokud se rozhodnete umístit naproti vjezdu zrcadlo, pak na vlastní náklady a s povolením příslušného správního úřadu - odboru dopravy MgM Teplice.
Přesunutí popelnic před výlohu cukrárny nepovažujeme za vhodné, ale v této věci se obraťte na odbor životního prostředí MgM Teplice.