HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 301117_cb0b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek, pálení odpadků

Datum nahlášení: 30.11.2017

Kategorie závady: Černá skládka


Popis závady: Bohužel se tu opět usídlili bezdomovci. Otevřený oheň ohrožuje okolí a podél cesty je nepořádek.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět jsem předala Městské policii k prověření. Na tomto místě jsou bezdomovci usídlení již delší dobu. Bohužel ani oni neumí bezdomovce z města vyhostit. Městská policie poskytne bezdomovcům pytle na odpad, které bezdomovci naplní a plné pytle následně odveze svozová společnost Marius Pedersen a.s.
Na základě požadavku Městské policie Teplice a protože nepřizpůsobiví občani neudržovali čistotu v okolí jejich příbytků jak jsme Vám popsali výše, byly k dnešnímu dni svozovou společností Marius Pedersen a.s. odstraněny jejich příbytky včetně odpadů.