HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 301122_7dc1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Špatný výhled do křižovatky

Datum nahlášení: 30.11.2022

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Z ulic Dobravická a Trnovanská je špatný výhled do křižovatky s ulicí Fráni Šrámka (25343), hlavně směrem k Drahkovu, kde v Doubravické hlavně v létě ve výhledu zeleň, v Trnovanské celý rok plot. V kombinaci s auty nedodržujíci max povolenou rychlost od Drahkova je vjíždění do těchto křižovatek často nebezpečné. Bylo by možné dát do křižovatek zrcadla, nebo snížit povolenou rychlost od Drahkova směrem do Teplic? Děkuji


Lokalita závady: Doubravická, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, situaci ve zmíněných křižovatkách jsme již opakovaně kontrolovali a případně i vyzvali vlastníky přilehlých pozemků k úpravě zeleně. O instalaci zrcadel nyní neuvažujeme, avšak na Váš podnět opětovně prověříme rozhledové poměry, zda nedošlo k nějaké změně.
Dne 9.12.2022 byla provedena kontrola a rozhledové poměry jsou dostatečné.