HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 301123_1de0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadl se chodník.

Datum nahlášení: 30.11.2023

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadl se chodník.


Lokalita závady: Doubravská 631/6, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Propad dlažby u dešťového svodu je řešen s vlastníkem nemovitosti.