HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 310121_b224


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neudržovaná schůdnost páteřního chodniku

Datum nahlášení: 31.01.2021

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Chodník ze sídliště v závětří směr k zdr. Středisku a dále k palmě, ze sídliště směr opačný tj. J rest. Bowling a ke konečné MHD. Cesta jsou jeden led a zcela neschůdné.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V plánu zimní údržby komunikací je zahrnutý chodník ze sídliště V Závětří ke zdrav. středisku a z pravidelných kontrol můžeme potvrdit, že je zimní údržba prováděna a chodník je schůdný. Další propojovací chodník ke konečné MHD je zadán do zimní údržby v rámci mimořádného úklidu a od 1.2.2021 je také schůdný. Poslední kontrola chodníků byla provedena dne 4.2.2021, kdy obě propojky byly bezpečně schůdné.