NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

021220_f238

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Autovrak

Datum nahlášení
02.12.2020

Kategorie závady
Autovraky

Popis závady
Autovrak na parkovišti déle jak 6 měsíců. Blokuje parkovací místo! Kdo je majitel, či proč jej město neodtahne na odstavné parkoviště.

Lokalita závady
Trnovany, Teplice, Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Marek Roth (odbor dopravy)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den. Můžete prosím sdělit detailnější informace k nahlášenému vozidlu ?
Doplnění: Po obdržení upřesnění sdělujeme - vozidlo již v evidenci vedeme. Při ohledání na místě se nepodařilo zjistit VIN vozidla a tudíž neznáme majitele vozidla. Město neodtahuje na odstavné parkoviště protože takovým parkovištěm nedisponuje. Město má uzavřenou smlouvu s odtahovou službou, která disponuje svým vlastním parkovištěm na které odtahuje vraky splňující podmínku §19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. ("technické závady"). Vraky podle §19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. ("6 měsíců STK") město zatím neodtahuje, neboť zajišťuje realizaci tohoto ustanovení - pověření příslušného odborného pracovníka jež bude splňovat podmínky zákona č. 26/2000 Sb., kdy bude oprávněnou osobou dle §6 a bude moci provádět veřejné dražby těchto vozidel. Nechceme skončit jako okolní města s plnými parkovišti "vraků" se kterými pak nebudeme moci dále manipulovat. V této věci vedeme jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Ministerstvem dopravy ohledně metodického pokynu či doplnění vyhlášky k zákonu. Samozřejmě v případě že vozidlo dříve naplní znaky vraku podle předchozího paragrafu ("technické závady") vozidlo vlastník komunikace odtáhne po naplnění zákonné lhůty.


Marek Roth má v kompetenci:
Autovraky včetně vozidel nalezených a opuštěných, odtahová služba na území města

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email