NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

061223_c609

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Porušování veřejného pořádku

Datum nahlášení
06.12.2023

Kategorie závady
Černá skládka

Popis závady
V sídlišti Teplice-Řetenice ul. (Buzulucká, Duchcovská, Jaselská, Sokolovská cesta, Zrenjaninská) se téměř u každého kontejnerového stání na směšný odpad opakovaně ukládá od bezohledných a neukázněných osob velkoobjemový odpad všeho druhu, který do popelnic ani jeho blízkosti nepatří. Tímto žádáme kompetentní úředníky OŽP Teplice, MPT a bytových družstev, aby přijali účinné opatření proti tomuto nežádoucímu a přestupkovému jednání. Nechceme se brzy dočkat, že sídliště Řetenice, se bude také jednou ostudně nazývat "vyloučená lokalita" jako byl Chanov, Jirkov, Předlice, Přednádraží (Ostrava) a další. Zdá se, že přes veškerou snahu ze strany OŽP Teplice, nebylo dosud přijato takové účinné opatření, aby se výše popsanému neutěšenému-nežádoucímu stavu zamezilo. Tímto žádáme OŽP Teplice o skutečné opatření-řešení, které bude účinné proti výše popsanému zlořádu.

Lokalita závady
Sokolovská cesta, Teplice, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Pane Bechere, velkoobjemový odpad odložený v kontejnerových stáních pochopitelně zadáme k odvozu, tak, jak činíme pokaždé a všude.
Kontaktujte si prosím pěkně "kompetentní osoby družstev" prostřednictvím jiného komunikačního kanálu - přes Hlášení závad vám rozhodně neodpoví a nepřijmou účinná opatření...
Kolegyně vám již v době nedávno minulé podrobně odpověděla, jaké kroky k udržení pořádku a k možnostem odkládání odpadu "na ta správná místa" OŽP MgMT činí...Víc dělat nemůžeme. Nepořádek v sídlišti Řetenice způsobují občané (vaši sousedé) tam bydlící.
My nebudeme kopírovat text odpovědi (tak, jako vy jste zkopíroval text o zlořádu) - naši odpověď naleznete v jedné z našich nesčetných komunikací.
Znovu vás žádám o návštěvu v mé kanceláři - vyříkáme si určité věci a omezíme tak to neustálé dopisování...
S pozdravem D. Teuschelová


Ing. Dagmar Teuschelová má v kompetenci:
Připomínky k sekání trávy, hrabání listí, úklidu zeleně, připomínky ke stavu stromů a keřů.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email